บริษัท แพเท้นท์ จำกัด  
142 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : +662 3204125-6   โทรสาร : +662 3204127

ข้อความ :

 
ชื่อ :
โทร. : อีเมลล์ :