บริษัท แพเท้นท์ จำกัด  
  เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ Moldflow ที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการ จาก Autodesk นอกจากนี้บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์การฝึกอบรมด้านงาน พลาสติกหลายสาขาครอบคลุมงานฉีด งานเป่าขึ้นรูป งานเป่าฟิล์ม งานเอ็กซ์ทรูดท่อ งานเอ็กซ์ทรูดโพรไฟล์ บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมด้านงานฉีดพลาสติกโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งการอบรมนี้ จะเน้นการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง และนำไปใช้กับงานจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานฉีดพลาสติก รับวิเคราะห์ชิ้นงานและแม่พิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์ Moldflow โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์ Moldflow มากกว่า 17 ปี ทำงานจริงมามากกว่า 2,000 ชิ้น